Pracownia Ceramiki "RADWAŃSKA" - ul. Radwańska 65, 93-574 £ód¼, tel. 42 633 14 28